Cancerfonden

Cancerfonden är säkert som du förstår en fond som samlar in pengar och deras vision är att göra allt i sin makt för att kunna besegra den hemska sjukdomen cancer. Deras mål är att minska siffrorna på antalet människorna i dagens samhälle som blir drabbade av cancer. De har även som mål att minska dödsantalet på dem som drabbas av cancer och kunna få fler att överleva. Detta är inget dåliga och enkla mål Cancerfonden har, men de har kommit en bra bit på vägen. Samtidigt som det finns mycket mer att förbättra just nu eftersom det är allt för många som går bort och påverkas av sin cancer.

Forskningsfinansiering

För att Cancerfonden ska lyckas och arbeta sig en bra bit på vägen jobbar de med forskningsfinansiering bland annat. Forskningsfinansiering innebär att Cancerfonden finansierar och sponsrar de företag som forskar om cancer. Detta leder till en ökad forskning samt att det går snabbare i utvecklingen. Cancerfonden arbetar även med kunskapsspridning vilket även det är en viktig faktor i utvecklingen till mindre cancer. Kunskapsspridning som du hör på namnet handlar om att sprida den kunskapen som forskarna kommer fram till. Det är viktigt att så många läkare som det går runt om i Sverige och världen, får reda på all ny kunskap så man förhoppningsvis kan förbättra behandlingen på dom cancersjuka patienterna man får.

 

Dessutom arbetar Cancerfonden med ett så kallas påverkans arbete. En lättare förklaring för det är att de driver cancerfrågan vidare. Till vilka då kan man undra? Jo, bland annat så har politiken en stor roll när det gäller att besegra cancern. Det är politikerna som bestämmer och styr här i vårt land, vilket även innebär att det är de som bestämmer förutsättningarna vården och forskningen får till prevention, vård och forskning. Sedan 2015 har Cancerfonden arbetat med att lyfta briser men även framfört konstruktiva förslag till politikerna för en mer utvecklad vård, prevention samt forskning. Detta har skett intensivt och även med framgång vilket även det har blivit en push för Cancerfonden. Dessutom har Cancerfonden tre extra prioriterade saker som dom lyfter fram just nu och det är att minska rökningen, öka möjligheten för cancerdrabbade att delta i studier samt att arbeta så väntetiden blir kortare i vården för cancerdrabbade.

Rökning är cancerframkallande

Rökning har Cancerfonden vetenskapliga studier på att det är bland annat cancerframkallande och att många som röker riskerar att framförallt få lungcancer. Under 2015 har regeringen tagit fram och presenterat material som Cancerfonden under lång tid har drivit fram för att minska rökning och där med rökningens skadeverkningar. Det handlar om rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud av tobaksvaror i butik samt neutrala förpackningar. Cancerfonden har under direkta opinionsinsatser som exempelvis debattartiklar, möten och seminarier med politiker varit där och stöttat regeringens initiativ. Numera ligger det ett regeringsbeslut ifrån att bli verklighet. Detta är en enorm insats som Cancerfonden har gjort och har där med säkert räddad mångas liv. Det finns även studier som visar att socker kan vara en bidragande faktor till att cancer utvecklas inuti din kropp.

resizer